GRIP OP UW COMMUNICATIE    |    MEER OMZET    |    BETER RESULTAATSupport

STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

De Stichting heeft landelijk veel verschillende werkgroepen en regio’s, die elk hun eigen nieuwsbrief hadden. Hierdoor ontstonden er veel verschillen in de nieuwsbrieven en ging de herkenbaarheid van de Stichting achteruit. Door de Delfin Connector is het nu mogelijkheid om nieuwsberichten te delen tussen gebruikers, en is er een gedegen communicatieplatform ontstaan met een eenduidige uitstraling. 

Neem eens een kijkje op de website van WWW.LEZENENSCHRIJVEN.NL