GRIP OP UW COMMUNICATIE    |    MEER OMZET    |    BETER RESULTAATSupport

Flyeren in postcode gebieden

Soms is het handig om via "oude" communicatiemethoden de aandacht te vestigen op een speciale actie. Flyeren kan dan een oplossing zijn. In de communicatie module is de mogelijkheid dan ook opgenomen om in geselecteerde postcode gebieden te flyeren, acties onder de aandacht te brengen en het resultaat daarvan te monitoren. 

Het genereren van traffic naar uw winkel of naar uw centrum was nog nooit zo makkelijk.

Meer weten